Laevade prahtimine

Usaldage oma lennuveo küsimused üle 14-aastase kogemusega professionaalide meeskonnale. Palun täitke hinnapäringu vorm ja meie spetsialistid võtavad teiega lähiajal ühendust.
Kui olete huvitatud veosekindlustusest ja soovite saada konsultatsiooni, kasutage palun meie veebisaidi põhilehel olevat nuppu „Soovin konsultatsiooni“ ning me vastame meeleldi teie küsimustele.
Laeva prahtimine on veose tonnaažile ja mõõtmetele vastava laeva või laeva pardal oleva asukoha otsing, mille kohta hiljem sõlmitakse tellija ja veoettevõtja vaheline veoleping. Teisisõnu on laeva prahtimine kokkulepe rentida laev konkreetse saadetise täitmiseks või liisida laev kindlaksmääratud ajaperioodiks. Prahtimislepingu kohaselt kohustub veoettevõte toimetama kauba lähtesadamast määratud sihtsadamasse, samal ajal kui prahtija (tellija) kohustub selle teenuse eest maksma kindlaksmääratud tasu (prahtimistasu). Sellise veo korraldamiseks pöörduvad veoste omanikud peamiselt vahendusettevõtete poole, kes oma kogemusi, teadmisi ja kontakte kasutades suudavad kiiresti leida transporditavale lastile sobiva laeva.
Laevade prahtimine

Professionaalne laevade prahtimine

Pakume laevade prahtimist vastavalt oma klientide soovidele ja eesmärkidele. Sõltuvalt teie lasti tüübist ja mõõtmetest valime sobiva laeva või koha laeval lasti jaoks. Laeva on võimalik prahtida ühe või mitme veo jaoks, samuti prahtida laeva kindlaksmääratud ajaks või teatud mahu täitmiseks.

Täiendavad prahtimisteenused

Ursus Forwardingu spetsialistid on omandanud suure kogemuse laevade prahtimisel, mida täiustatakse ja täiendatakse igapäevaselt praktikas. Meie ettevõte pakub järgmiseid laevade prahtimisega seotud lisateenuseid.

Pealelaadimistööd saatja objektil

Meie ettevõtte käsutuses on eri suurusega mobiilkraanad mitmetes valikutes, mis tagavad isegi kõige muljetavaldavamate suuremõõduliste ja raskekaaluliste lastide laadimistööd. Ursus Forwardingu spetsialistid korraldavad teie lasti laadimise sobivale transpordivahendile selle edasiseks sadamasse toimetamiseks.

Veose paigutamine sadamasse ja selle ladustamine

Veose valmisoleku ja laeva väljumise kuupäevad ei lange alati kokku, seega ei saa alati ilma veose ladustamiseta hakkama. Pakume teie veose turvalist ladustamist sadama territooriumil asuvas valvega laos või alal.

Stividoriteenused

Tagame erinevat tüüpi pealelaadimistöid laevadesse ja muudele veokitele.
Pealelaadimistöid tehakse sadamas 24 tundi ööpäevas, seega eelneval kokkuleppel on võimalik korraldada laadimisprotsess kliendile sobival ajal.

Kauba tarnimine maismaalt sadamani

Suurem osa veostest tarnitakse sadamasse maanteetranspordiga, kuid suuremate veoste korral saab kauba tarnimiseks kasutada ka raudteevedusid. Meie spetsialistid valivad teie veosele sobivaima tarneviisi ning töötavad välja optimaalse marsruudi, võttes arvesse veose mõõtmeid ja eripärasid.

Tolliformaalsused

Meie tollimaaklerid teevad kogu vajaliku töö, mis on seotud kolmandatesse riikidesse transportimiseks vajalike tollidokumentide töötlemise,
samuti veose tollivormistuse, maksude arvutamise, tollikoodide kohaldamisega jne.

Sadamatoimingud veose sihtsadamas

Kliendi soovil korraldame veose mahalaadimistöid ja veose ladustamist sadamas ning lahendame veose saajale kohaletoimetamise küsimused, pakkudes teie vajadustele vastavat transporti, mis toimetab veose sadamast lõppsaajani, samuti hoolitseme veose mahalaadimistööde eest tarnekohas.
Meretransport on kahtlemata vanim kaubaveo liik. Ka tänapäeval kasvab stabiilselt nõudlus laevade prahtimisteenuse järele. Tänapäeva tööstusajastu tekitab pideva vajaduse tooraine ja ressursside järele, mis motiveerib laevaomanikke täiendama ja moderniseerima oma laevastikku. See loob ühemõttelise kindluse, et laevade prahtimise olulisus säilib ka edaspidi.

Laevade prahtimist on mitut tüüpi

Laeva prahtimine ühe reisi jaoks

Sel juhul lõpetatakse pärast veo lõppemist ka veoleping. Edasine koostöö veoettevõtjaga nõuab uue lepingu sõlmimist.

Laeva prahtimine mitmeks järjestikuseks reisiks

Sel juhul peab veoettevõte katkematult tagama lepingus sätestatud reiside arvu. Laeva omanikul ei ole õigust anda laev teisele prahtijale üle enne, kui lepingulised kohustused on täidetud ja kogu last on üle antud.

Laeva tähtajaline prahtimine

Sel juhul toimub vedu kindlal ajavahemikul. See põhineb lepingul, milles sätestatakse kõik nõuded laeva suhtes, tarnetingimused, maksmise kord jm.

Veoste tüübid ja marsruudid

Ursus Forwarding pakub erinevate laevade prahtimist vedellastile (vedellasti), puistlastile, suuremõõtmeliste ja raskekaalulistele veostele, moodulmajadele ja muud tüüpi projektveostele. Meie praktikas on kõige jõudsamalt õnnestunud arendada laevade prahtimist Läänemerel ja Põhjamerel, kuid meie klientide tellimuste täitmisel on sageli tulnud teostada ka kaugemaid vedusid. Koostöö, mida on meie ettevõtte aastate jooksul erinevate laevafirmadega arendanud, avab laia valikuvõimaluse valida kiiresti laevu, mis vastavad meie klientide soovidele, ilma et nad praktiliselt marsruutide valikut piiraksid.
Meie peamine ülesanne on lihtsustada meie klientide tööprotsesse, võttes täielikult üle kõik laevade prahtimise ja transpordikorraldusega seotud ülesanded, tagades võimalikult väiksed transpordikulud ja lühemad tarnetähtajad. Olles uurinud kaupa, selle mõõtmeid ja marsruuti, koostavad meie spetsialistid optimaalseima tarneplaani ja pakuvad veose töötlemiseks sobivaimat sadamat.

Positiivse mainega laevade prahtimine

Parim pakkumine laevade prahtimiseks on vaid mõne hiireklõpsu kaugusel! Kasutage nuppu "Küsi hinda" ja saage meie pakkumine lühima aja jooksul! Võtame meeleldi oma kohustuseks teie ettevõtte vajadusteks sobivate laevade prahtimise ja sellega seotud ülesanded, saades teie usaldusväärseks logistikapartneriks!

Tööaeg

  • E9.00 - 17.00
  • T9.00 - 17.00
  • K9.00 - 17.00
  • N9.00 - 17.00
  • E9.00 - 17.00
  • L -
  • P-

Kontakt

Väike-Kuke 21b-18, Pärnu 80018, Eesti

+372 5556 7057

E-post: info@ursusforwarding.ee

Jälgi meid