Müüdid rohelise laevanduse kohta

Müüdid rohelise laevanduse kohta

Keskkonnasõbraliku laevanduse kohta on palju väärarusaamu, kuid mida see tegelikult tähendab ja millised on selle eelised?

Sisuliselt tähendab roheline laevandus võimalikult väikese keskkonnamõjuga kaubavedu. See võib hõlmata edumeelsete tehnoloogiate kasutamist, et optimeerida laevade konstruktsiooni, tööd ja jõudlust ning parandada energia- ja kütusetõhusust, vältida saastamist ja vähendada heitkoguseid. 

Üleminek heitevabadele kütustele kiireneb, kuna turule jõuab üha rohkem alternatiivseid kütuseid ja nende jaoks sobivaid mootoreid. Aina enam laevaehitajaid projekteerib rohelise tehnoloogiaga laevu, näiteks kahe kütusega mootoriga, et kiirendada üleminekut ökoloogilisemale eluviisile. Roheline laevandus hõlmab ka personali ja meeskonnaliikmete koolitamist ja harimist merekeskkonna, keskkonnapoliitika, ülemaailmsete nõuete, laevade energiatõhususe ja muu osas. Rahvusvaheline Mereorganisatsioon (IMO) on seadnud eesmärgiks saavutada 2050. aastaks süsinikdioksiidi heitkoguste nullmäära. Kogu laevandustööstus peab minema üle keskkonnasäästlikumatele lahendustele, suurendades investeeringuid keskkonnasõbralikematesse tehnoloogiatesse, mootoritesse ja kütusesse. Suuremad laevaoperaatorid on lubanud luua ülemaailmse laevanduse jaoks rohelisi koridore.

Kuigi keskkonnahoidlikumale transpordile ülemineku vajaduse üle toimub palju arutelusid, eelistab enamik ettevõtjaid jääda tavapäraste tarnelahenduste juurde. Nad ei tule kaasa ja ei ole altid investeerima keskkonnasõbralikku laevandusse, sest nad usuvad, et on juba valinud oma ettevõtte tegevuseks parima lahenduse. Kuid jätkusuutlikkus koos digitaliseerimisega on muutunud edasise arengu kasvumootoriks kõigis sektorites. See on uus arenguparadigma ühiskondlikul, kultuurilisel, majanduslikul ja keskkonnaalasel tasandil. Laevandustööstus on peamine kasvuhoonegaaside heite tekitaja ja peab pidevalt kohanema uute jätkusuutlikkust puudutavate eeskirjadega. Kuid sama oluline on ka see, et laevandusettevõtted peavad rahuldama klientide uusi nõudmisi.

Ettevõtete omanikud nõuavad aina sagedamini potentsiaalsetelt tarnepartneritelt andmeid heitkoguste kohta. Nad vajavad läbipaistvust, mis annab ettekujutust ettevõtte jätkusuutlikkusest. Kuna jätkusuutlikkus on muutunud tänapäevaste ettevõtete strateegia lahutamatuks osaks, valitakse need tarnijad, kellega jagatakse ühiseid väärtuseid. See tähendab, et uute klientide saamiseks peavad laevandusettevõtted olema keskkonnasõbralikud. 

Üllatavalt levinud on väärarusaam, et roheline ettevõtlus ei ole rahaliselt kasulik.

Tegelikult võivad nutikad ja jätkusuutlikud laevanduslahendused aidata ettevõtteomanikel suurendada kasumit. Uus progressiivne tehnoloogia, mille eesmärk on muuta laevandus jätkusuutlikumaks, käib käsikäes tõhususe suurendamisega. Mida tõhusam on tarne, seda suurem on kasumimarginaal. Näiteks võimaldavad optimeeritud navigatsiooni- ja reisiplaneerimisega varustatud laevad navigatsiooni ja laeva asukoha täpset jälgimist, vältides madalikule sõitmist, kokkupõrkeid ja naftalekkeid. See mitte ainult ei kaitse keskkonda, vaid tagab ka märkimisväärse kulude kokkuhoiu, vähendades hilinemisi.

Tehnoloogia, mis aitab valida parima marsruudi olenevalt ilmast, minimeerib ilmaolude negatiivset mõju laevade navigeerimisele. Lisaks väiksemale kütusekulule tähendab see ka lühemat sõiduaega. Kiiruse optimeerimine on veel üks oluline kulusid mõjutav tegur. Laeva kiiruse ja kütusekulu jälgimise abil saab tuvastada ebatavalisi olukordi ning laev saab kohandada oma kiirust, et see vastaks eeldatud saabumisajale. 

Roheline laevandus ei tekita olulisi muutusi – veel üks müüt. Kliimamuutuste peamine põhjus on kasvuhooneefekt, mis põhjustab globaalset soojenemist. Suurim globaalse soojenemise põhjustaja on CO2. Aastaks 2020 oli CO2 kontsentratsioon atmosfääris tõusnud 48% võrreldes industriaalajastu eelse tasemega. Globaalne keskmine temperatuur on püstitanud rekordeid, tõustes viimase kümne aasta jooksul 1,1 °C võrra. Temperatuuri tõusuga kaasneb tõsine negatiivne mõju keskkonnale ja inimeste tervisele. See tähendab ohtlike, potentsiaalselt katastroofiliste muutuste ohtu globaalses keskkonnas. Kui vaadata peamisi CO2 tekitajad, siis laevandusest tuleb hetkel ainult umbes 3% maailma kasvuhoonegaaside heitkogusest, kuid arvestades praegust kasvutempot, hoiatavad teadlased, et aastaks 2050 võib laevandus tekitada kuni 10% kogu maailma kasvuhoonegaaside heitkogustest.

Nii ELi kui ka teiste maailma riikide sõnum on selge. 2050. aasta klimaneutraalse Euroopa eesmärkide saavutamiseks peab igaüks alustama iseendast ja seejärel muutuvad ka ettevõtted keskkonnasõbralikumaks. Rohelise laevanduse eesmärk on parandada meie maailma elanike elukvaliteeti ja kaitsta tulevaste põlvkondade tulevikku! 

Related Articles

Tööaeg

  • E9.00 - 17.00
  • T9.00 - 17.00
  • K9.00 - 17.00
  • N9.00 - 17.00
  • E9.00 - 17.00
  • L -
  • P-

Kontakt

Väike-Kuke 21b-18, Pärnu 80018, Eesti

+372 5556 7057

E-post: info@ursusforwarding.ee

Jälgi meid