Veosekindlustus aitab vähendada kahjuriski

Veosekindlustus aitab vähendada kahjuriski

Kõigil regulaarset kaubavedu tegevatel ettevõtetel on oluline hoolitseda veoste kindlustamise eest. See on vajalik, et kaitsta äri kahjude eest, mida võivad põhjustada mitmesugused ettenägematud asjaolud ja õnnetused kaubaveo ajal.

Sellistel põhjustel (ebasoodsad ilmaolud, avariid, vargused jne) võib veos rohkem või vähem kahjustada saada või isegi hävida ning kindlustus võimaldab sellistes olukordades vähendada selliste õnnetusjuhtumite tekitatud kahjusid. Kindlustuse tõhusaks toimimiseks peab aga iga ettevõte hindama riske ja valima sobivaima kindlustusliigi.


Riskid transportimisel on vältimatud

Olenemata kauba transpordiliigi valikust jääb teatud riskiprotsent alati asjakohaseks, sest keegi ei saa anda 100% garantiid konkreetse kauba toimetamisele õigesse sihtkohta. Kusjuures riskid võivad tekkida mitte ainult kauba transportimisel, vaid ka selle ladustamise, ümberlaadimise või mahalaadimise ajal. Tänapäeval on see riskiprotsent küll kordades vähenenud võrreldes eelmiste sajandite või veel varasemate aegadega, mil veosekindlustus kui selline üldse tekkis. See pärineb 14. sajandist, kui enamik kaupu veeti meritsi ja mööda muid veeteid, kuna see oli kõige odavam transpordiliik. Tänapäeval peetakse kõige turvalisemaks kaubavedu lennukiga ehk lennutransporti. Kuid kindlustada saab enamikke kaubaliike, mida veetakse lennu-, mere-, raudtee- või maanteetranspordiga.

Et veosekindlustus riskide vastu oleks efektiivne, tuleb kaubasaatjal või -saajal (sõltuvalt sõlmitud lepingust ja tarnetingimustest) leida usaldusväärne partner - kindlustusselts, mis suudab anda nõu erinevates küsimustes, ja sõlmida ka veosekindlustusleping. Sisuliselt annab kindlustusandja teavet selle kohta, kuidas kaubaveo tingimusi parandada, kuidas vähendada riskide tõenäosust ja kuidas kindlustusjuhtumi korral dokumente nõuetekohaselt täita. Kuid sõlmitava lepingu üks olulisemaid punkte on kokkulepe sellest, milliseid riske kaetakse.


Erinevatele riskidele on ette nähtud kolme tüüpi kate

Maailmas on praegu kasutusel Rahvusvahelised kaubaveoreeglid ehk ICC, mis näevad ette kolme tüüpi (kategooria) katet erinevatele riskidele: A (kõige laiem, mis hõlmab vastutust kõigi riskide eest), B (vastutus konkreetselt nimetatud riskide eest) ja C. C kategooria hõlmab traditsioonilisi riske, mis on seotud peamiselt erinevate ettenägematute, kontrollimatute ja/või force majeure olukordadega, näiteks tulekahju, plahvatus, õnnetus, maavärin, pikselöök, vulkaanipurse jne. Kindlustusleping võib sisaldada ka vargust, röövimist, eriti halbasid ilmaolusid, hooletusest põhjustatud kauba kahjustamist ja palju muud, kuid need on juba standardriskide täiendused. Spetsiifilised tingimused on puitmaterjali, külmutatud ja jahutatud toiduainete ning radioaktiivsete ainete transportimisele. Samuti on võimalik kindlustada sõjategevusest põhjustatud kahjude vastu. Saadaval on ka variatsioonid, mida kindlustusselts saab ka veosekindlustuse tingimustes kehtestada. Seetõttu on optimaalse lahenduse valimiseks kindlasti kasulik kõigepealt ekspertidega nõu pidada. Põhimõtteliselt saab kindlustada kõike ja kõige vastu, jääb vaid küsimus, kui palju see kõik maksma läheb.
Tuleb meeles pidada, et kõik ICC-s määratletud kategooriad näevad ette kahjude hüvitamist, mis on tekkinud liiklusõnnetuse korral, sissemakseid seoses õnnetusega tervikuna (meretranspordi korral) ning kõiki vajalikke ja otstarbekaid kulusid, mis on tekkinud veose päästmisega seoses, kahjustuste suuruse kindlaks tegemiseks ja vajalike tööde tegemiseks, et minimeerida kahjumi edasist kasvu.


Kindlustusandjate pakkumised on enamasti väga erinevad

Tuleb arvestada, et on kaupu ja riske, mida kindlustusandjad ei soovi katta. Kindlustusandjad on kõige skeptilisemad mitteprofessionaalide poolt teostatavate kaubavedude suhtes (enamasti puudutab see üksikute füüsiliste isikute tegevust selles valdkonnas). Samuti on kuulda, et mõned kindlustusandjad pole vaimustuses väärismetallide, ehete ja antiikesemete kindlustamisest. Samuti kindlustavad kindlustusandjad vastumeelselt erinevaid reaktiive, geneetilisi ja bioloogilisi materjale, baktereid, mida kasutatakse peamiselt farmaatsias ning mille transportimine nõuab erilist tähelepanu ja tingimusi. Kütuse, nafta ja selle saaduste kindlustuse osas on hoiakud erinevad - ühed kindlustavad neid meelsasti, teised aga mitte eriti. Samuti hindavad kindlustusandjad väga hoolikalt konkreetseid riske enne nende lepingusse lisamist. Nende arvutamisel võetakse arvesse veose nomenklatuuri, valitud riske, veotingimusi ja transpordiliiki, marsruuti, ümberlaadimiste kordade arvu, taotletud veomahtu, samuti kliendi ja kindlustusandja varasemat koostööd ning kindlustusandja kahjustatistikat.
Seetõttu, võttes arvesse kindlustusandjate huvide ja prioriteetide mitmekesisust, ei peaks kliendid kiirustama kõige sobivama kindlustusseltsi leidmisel, vaid koguma teavet selle kohta, milliseid tingimusi iga firma pakub ja valida kõige kasulikum pakkumine.


Veosekindlustus - valiku- ja hinnakriteeriumid

Kui kliendil on vaja teha ainult üks kaubavedu, pole poliisi tüübi osas liigseid küsimusi - ostetakse ühe veose poliis, mis sisaldab juba kõiki peamisi tingimusi - veose nomenklatuuri, transpordiliiki, territooriumi, kuhu kaup veetakse jne, samuti saab vajadusel lisada erinevaid lisatingimusi (näiteks kindlustus lisariskide vastu jms).
Regulaarse ja mahukate kaupade veoga tegelevad professionaalsed vedajad sõlmivad tavaliselt üldpoliisi ehk avatud kindlustuspoliisi. See on planeeritud käibe või veoste koguse või kaubagrupi poliis ja see ostetakse kindlaks tähtajaks, kõige sagedamini - aastaks. Üldpoliisi korral sõlmitakse koostööleping, seega pole vaja sõlmida kokkulepet iga kaubaveo kohta eraldi. Avatud poliis pakub tavaliselt ka erinevaid maksevõimalusi, näiteks iga veose kohta eraldi või ettemaksuna, tasaarveldades perioodi lõpus, või tegelikult veetud veoste eest tasumine.


Poliisi hinna määravad omakorda mitmed muud tegurid, sealhulgas:

 • veose tüüp (näiteks toiduained, kergestipurunev kaup, sisaldab keemiliselt ohtlikke aineid jne);
 • veose koguväärtus;
 • transpordiliik;
 • geograafiline piirkond;
 • valitud ICC kategooria (A, B või C) ja lisatud lisatingimused (kui neid on).


Veosekindlustus on üks Ursus Forwardingu pakutavatest lisateenustest. Lisateabe saamiseks ja teenuse taotlemiseks klõpsake siin.

Related Articles

Tööaeg

 • E9.00 - 17.00
 • T9.00 - 17.00
 • K9.00 - 17.00
 • N9.00 - 17.00
 • E9.00 - 17.00
 • L -
 • P-

Kontakt

Väike-Kuke 21b-18, Pärnu 80018, Eesti

+372 5556 7057

E-post: info@ursusforwarding.ee

Jälgi meid