Bīstamo kravu pārvadājumi - ADR

Uzticiet savas rūpes par bīstamo kravu pārvadājumiem profesionāļu komandai ar vairāk nekā 16 gadu pieredzi. Aicinām aizpildīt cenas pieprasījuma veidlapu, izmantojot pogu "Uzzināt cenu",  un mūsu speciālisti sazināsies ar Jums visīsākajā laikā.
Ja Jūs interesē bīstamo kravu pārvadājumi un vēlaties saņemt konsultāciju, lūdzam izmantot pogu “Saņemt konsultāciju” lapas apakšā, mēs ar prieku atbildēsim uz Jūsu jautājumiem.
Saskaņā ar statistikas datiem teju puse visu kravu, kas tiek pārvadātas ar dažādiem transporta veidiem ir bīstamās kravas jeb ADR. Bīstamo kravu pārvadājumi ir sarežģīts un atbildīgs process, kas ir saistīts ar augstu risku. Tas prasa plašas zināšanas par saistošajiem noteikumiem, maksimālu koncentrēšanos uz veicamo pārvadājumu un ar to saistītajām niansēm. Ursus Forwarding speciālisti ir guvuši plašu pieredzi dažādu bīstamo kravu pārvadāšanā.

Bīstamo kravu pārvadājumi ar Ursus Forwarding nozīmē papildus drošību! Piedāvājam bīstamo kravu transportēšanu ar autotransportu, pa jūru, gaisu un dzelzceļu. Mūsu speciālisti izvēlēsies klienta bīstamajai (ADR) kravai piemērotāko transportēšanas risinājumu, ņemot vērā tās specifiku, maršrutu, kurā krava ir jātransportē, kā arī citas būtiskas nianses.
Bīstamo kravu pārvadājumi

ADR - Bīstamo kravu pārvadājumi

Par bīstamajām kravām tiek uzskatītas vielas vai priekšmeti, kas to raksturīgo īpašību dēļ rada apdraudējumu cilvēka veselībai, apkārtējai videi, ēku, tehnikas un citu materiālo objektu drošībai. Par bīstamajām kravām tiek uzskatītas tādas preces kā degviela, pesticīdi, skābes, krāsas, aerosoli, ugunsdzēšamie aparāti, šķīdinātāji, līmes, medicīnas preparāti, litija baterijas u. c. Kopumā bīstamo vielu sarakstos tiek uzskaitītas aptuveni 3500 dažādas vielas.

Dažādi bīstamo kravu pārvadājumi

Ursus Forwarding piedāvātie bīstamo kravu pārvadājumi (ADR), iekļauj sevī turpmāk minētos pārvadājumu veidus.

Bīstamo kravu autopārvadājumi

Veiksmīgi bīstamo kravu pārvadājumi ar autotransportu nav iespējami bez īpašām prasībām uzņēmuma autoparkam, kā arī bez augsti kvalificētiem speciālistiem, kuri ir guvuši praktisku pieredzi darbā ar dažādu veidu bīstamo kravu pārvadājumiem.
Bīstamo kravu pārvadājumi var tikt veikti, tikai izmantojot atbilstoši ADR (bīstamo kravu) prasībām marķētu kravas automobili, kura ekipējumā ir viss nepieciešamais šāda veida kravām paredzētais aprīkojums.
Ursus Forwarding rīcībā ir atbilstoši bīstamo kravu pārvadājumu prasībām aprīkotas transporta vienības gan pilnu, gan saliktu bīstamo kravu transportēšanai.

Bīstamo kravu jūras pārvadājumi

Par bīstamajām kravām tiek uzskatītas daudzas sintētiskās vielas, kas ir plaši pieprasītas rūpniecībā. Šādi bīstamo kravu pārvadājumi parasti tiek īstenoti ar jūras transportu, kas rada potenciālu apdraudējumu cilvēkiem un apkārtējai videi, tādēļ bīstamo kravu jūras pārvadājumi var tikt veikti, tikai stingri ievērojot noteikumus un instrukcijas, kā arī pārvadātājam ir jāievēro īpaša piesardzība. 

Bīstami kravu pārvadājumi ar jūras transportu tiek nodrošināti vēršot īpašu uzmanību kravas izvietošanai un nostiprināšanai konteineru kravas telpā. Konteineri tiek marķēti ar atbilstošām uzlīmēm, uz kurām tiek norādīta ADR klase un vielas identifikācijas (UN) numurs. Šādu kravu pārkraušana ir iespējama tikai tādos ostas termināļos, kuriem ir attiecīga atļauja darbam ar bīstamajām kravām.

Bīstamo kravu avio pārvadājumi

Bīstamās kravas ir izstrādājumi, kas ir spējīgi radīt noteiktus draudus apkārtējo cilvēku veselībai un drošībai, tomēr, ievērojot visas prasības, arī šādas kravas var tikt pārvadātas ar aviotransportu. Noteikti bīstamo kravu pārvadājumi ar avio transportu ir iespējami kā pasažieru, tā kravas lidmašīnās. Pastāv bīstamās kravas, kuras ir atļauts pārvadāt gan pasažieru, gan kravas lidmašīnās, kā arī tādas kravas, kuras ir atļauts pārvadāt tikai kravas lidmašīnās. Ir arī tādi bīstamo kravu veidi, kuru transportēšana pa gaisu ir aizliegta. Izvēloties kravas iesaiņojumu ir jāņem vērā, ka krava tiks pakļauta specifiskām slodzēm saistībā ar lidmašīnas pacelšanos un nolaišanos, kā arī lidojuma laikā krava tiks pakļauta gaisa temperatūras un atmosfēras spiediena izmaiņām.

Bīstamo kravu dzelzceļa pārvadājumi

Dzelzceļa kravu pārvadājumi tiek uzskatīti par vienu no stabilākajiem un drošākajiem transportēšanas veidiem, tādēļ, izvēloties transportēšanas veidu bīstamajām kravām, daudzi uzņēmumi dod priekšroku tieši dzelzceļa transportam. Bīstamo kravu pārvadājumi ar dzelzceļa transportu, ir iespējami, ja tiek ņemts vērā, ka šādām kravām ir jāatrodas īpašā iesaiņojumā, kas ir izgatavots no materiāla, kurš neizraisa reakciju ar pārvadājamo vielu. Par šādu iesaiņojumu atkarībā no pārvadājamās kravas var kalpot hermētiskās cisternas, baloni, konteineri, kastes u. c. Bīstamo kravu pārvadājumi pa dzelzceļu nevar tikt veikti bez atbilstošas marķēšanas.
Kravas iesaiņojumam/tarai ir jābūt marķētai ar attiecīgām zīmēm, kas brīdina par kravas saturu.
Bīstamo kravu izraisītie apdraudējumi (ugunsgrēks, ekoloģiskais piesārņojums, sprādziens u. c.) to transportēšanas vai pārkraušanas laikā notiek samērā reti, pārsvarā vairāku noteiktu apstākļu sakritības rezultātā. Lai nepieļautu šādu apstākļu sakritību un potenciālu apdraudējumu dabai, ēkām vai cilvēkiem, bīstamo (ADR) kravu pārvadājumi tiek veikti saskaņā ar stingriem noteikumiem un ievērojot visus nepieciešamos drošības pasākumus.

Bīstamo kravu klasifikācija

Saskaņā ar Eiropas valstu nolīgumu par bīstamo kravu pārvadājumiem (ADR)

ADR kravu pārvadājumi

1. klase

Sprāgstvielas, kas pēc savām īpašībām var sprāgt, izraisīt ugunsgrēkus, kā arī iekārtas, kas satur sprāgstvielas, sprāgstošas vielas un izstrādājumi, kas tiek izgatavoti spridzināšanas darbiem vai pirotehniskā efekta radīšanai.

1.1. apakšklase

. Vielas un ražojumi, kuriem ir raksturīga masas sprādziena bīstamība (masas sprādziens – tāds sprādziens, kas praktiski uzreiz izplatās pa visu kravu).

1.2. apakšklase

Vielas un ražojumi, kuriem ir raksturīga izkliedēšanās bīstamība, bet kas nerada masas sprādziena bīstamību.

1.3. apakšklase

Vielas un ražojumi, kuriem ir raksturīga aizdegšanās, kā arī neliela sprādziena bīstamība.

1.4. apakšklase

Vielas un ražojumi, kuriem ir tikai neliela sprādziena bīstamība, uzliesmošanas vai iniciēšanās gadījumā transportēšanas laikā nerada iekārtas vai iepakojuma bojājumus.

1.5. apakšklase

Vielas ar ļoti mazu jutību, kurām ir raksturīga masas sprādziena bīstamība, bet kuras ir tik mazjutīgas, ka to iniciēšanās vai pāreja no degšanas uz detonāciju normālos transportēšanas apstākļos ir maz ticama.

1.6. apakšklase

Sevišķi mazjutīgi ražojumi pret detonāciju, vielas ar niecīgu nejaušas iniciēšanās vai sprādziena izplatīšanas varbūtību.
ADR bīstamo kravu pārvadājumi

2. klase

Saspiesta gāze, atdzesēta un sašķidrināta gāze vai izšķīdināta zem spiediena, kas atbilst kaut vienam no turpmāk minētajiem rādītājiem:
 • tvaiku absolūtais spiediens vairāk nekā 300 kPa (trīs bāri) pie temperatūras 50 °C temperatūrā;
 • kritiskā temperatūra zemāka nekā 50 °C.


Pēc fiziskā stāvokļa gāzes iedala šādi:
 • saspiestā gāze, kritiskā temperatūra zemāka nekā -10 °C;
 • sašķidrinātā gāze, kritiskā temperatūra ir vienāda vai augstāka nekā -10 °C, bet zemāka nekā 70 °C;
 • sašķidrinātā gāze, kritiskā temperatūra ir vienāda vai augstāka nekā 70 °C;
 • zem spiediena izšķīdināta gāze;
 • atdzesēta sašķidrinātā gāze;
 • aerosoli un saspiestās gāzes, uz kurām attiecas īpašas prasības.
2.1. apakšklase - neuzliesmojošas gāzes
2.2. apakšklase - neuzliesmojošas - indīgas gāzes
2.3. apakšklase - viegli uzliesmojošas gāzes
2.4. apakšklase - viegli uzliesmojošas indīgas gāzes
2.5. apakšklase - ķīmiski nenoturīgas gāzes
2.6. apakšklase - ķīmiski nenoturīgas indīgas gāzes
uzliesmojošu šķidrumu transportēšana

3. klase

Viegli uzliesmojoši šķidrumi, šķidrumu maisījumi, kā arī šķidrumi, kas satur cietvielas šķīdumā vai suspensijas, kuras izdala viegli uzliesmojošus tvaikus un kuru uzliesmošanas temperatūra nav augstāka kā 61 °C slēgtā tīģelī.

3.1. apakšklase

Viegli uzliesmojoši šķidrumi ar zemu uzliesmošanas temperatūru ‒ šķidrumi, kuru uzliesmošanas temperatūra slēgtā tīģelī ir zemāka nekā -18 °С, ‒ vai ar uzliesmošanas temperatūru kopā ar citām bīstamām īpašībām.

3.2. apakšklase

Viegli uzliesmojoši šķidrumi ar vidēju uzliesmošanas temperatūru ‒ šķidrumi, kuru uzliesmošanas temperatūra slēgtā tīģelī ir no – 18 °C līdz +23 °С.

3.3. apakšklase

Viegli uzliesmojoši šķidrumi ar augstu uzliesmošanas temperatūru ‒ šķidrumi, kuru uzliesmošanas temperatūra slēgtā tīģelī ir +23 °C līdz +61 °С ieskaitot.
viegli uzliesmojošu vielu kravu pārvadājumi

4. klase

Viegli uzliesmojošas vielas un materiāli (izņemot klasificētus kā sprāgstvielas), kuriem piemīt spēja viegli aizdegties no ārējiem aizdegšanās avotiem, berzes, mitruma uzsūkšanas, patvaļīgas ķīmiskās pārvēršanās, kā arī sakarsēšanas rezultātā.

4.1. apakšklase

Viegli uzliesmojošas cietas vielas, kas spēj viegli aizdegties no ārējiem aizdegšanās avotiem (dzirkstelēm, liesmas vai berzes) un aktīvi degt.

4.2. apakšklase

Pašuzliesmojošas vielas, kas parastos transportēšanas apstākļos var patvaļīgi sakarst un aizdegties.

4.3. apakšklase

Vielas, kas saskarē ar ūdeni izdala uzliesmojošas gāzes.
degošu vielu transportēšana

5. klase

Oksidējošas vielas un organiskie peroksīdi, kas spēj viegli izdalīt skābekli, uzturēt degšanu, kā arī atbilstošos apstākļos vai maisījumā ar citām vielām var izraisīt sprādzienu.

5.1. apakšklase

Oksidējošas vielas, kas pašas nav degošas, bet veicina citu vielu vieglu uzliesmošanu un izdala skābekli degšanas laikā, tādējādi palielinot uguns intensitāti.

5.2. apakšklase

Organiskie peroksīdi, kas vairākos gadījumos ir degoši, var darboties kā oksidējošas vielas un ir bīstami saskarē ar citām vielām. Daudzi no tiem viegli aizdegas un ir jutīgi pret sitieniem un berzi.
Indīgu vielu kravu pārvadājumi

6. klase

Indīgas un infekciozas vielas, kas spēj izraisīt nāvi, saindēšanos vai saslimšanu to ieelpošanas, uzsūkšanās caur ādu vai norīšanas gadījumā.

6.1. apakšklase

Indīgas (toksiskas) vielas, kas spēj izraisīt nāvi, ja ieelpo to tvaikus, putekļus, ja tās uzsūcas caur ādu vai tiek norītas.

6.2. apakšklase

Vielas un materiāli, kas satur patogēnus organismus, kuri ir bīstami cilvēkiem un dzīvniekiem.
īpaši radioaktīvu vielu transportēšana

7. klase

Radioaktīvas vielas, kuru īpatnējā aktivitāte pārsniedz 70 kJ/kg.
Radioaktīvu vielu transportēšana

8. klase

Kodīgas un koroziālas vielas, kas izraisa ādas bojājumus, gļotādas un elpceļu bojājumus, izraisa metālu koroziju, transportlīdzekļu un kravu bojāšanos, kā arī var izraisīt ugunsgrēku saskarē ar organiskiem materiāliem vai dažādām ķīmiskām vielām.

8.1. apakšklase – skābes
8.2. apakšklase - sārmi
8.3. apakšklase - dažādas kodīgas un koroziālas vielas
Kodīgu vielu transportēšana

9. klase

Vielas ar relatīvi zemu bīstamību transportēšanas laikā, kas nav iekļautas citās klasēs, bet kurām ir jāpiemēro noteikti pārvadāšanas un glabāšanas noteikumi.

9.1. apakšklase

Šķidras un cietas degvielas un materiāli, kas nav iekļauti 3. un 4. klasē, bet dažos gadījumos var būt bīstami (degoši šķidrumi ar uzliesmošanas temperatūru no +61 °C līdz +100 °C slēgtā tīģelī, šķiedras un citi analoģiski materiāli).

9.2. apakšklase

Vielas, kas noteiktos apstākļos kļūst kodīgas un korozīvas.
Uzticiet savas rūpes par bīstamo kravu pārvadājumiem profesionāļu komandai ar vairāk nekā 13 gadu pieredzi. Aicinām aizpildīt cenas pieprasījuma veidlapu un mūsu speciālisti sazināsies ar Jums visdrīzākajā laikā.
Ja Jūs interesē bīstamo kravu pārvadājumi un vēlaties saņemt konsultāciju, lūdzam izmantot pogu “Saņemt konsultāciju” mūsu mājaslapas galvenajā lapā un ar prieku atbildēsim uz Jūsu jautājumiem.

BUJ

Biežāk uzdotie jautājumi par bīstamo kravu piegādi:

Kāda informācija ir nepieciešama, lai aprēķinātu cenu ADR kravu pārvadājumam?
Lai aprēķinātu izmaksas būtu nepieciešama šāda informācija:
 1. iekraušanas vieta (adrese, pasta indekss, osta vai lidosta);
 2. kravas piegādes vieta (adrese, pasta indekss, osta vai lidosta);
 3. kravas apjoms;
 4. kravas apraksts, iekļaujot informāciju par bīstamās kravas klasi;
 5. informācija par izvēlēto pārvadājuma veidu;
 6. kravas gatavības un vēlamais piegādes datums.

Bīstamu kravu pārvadājumi ar pozitīvu reputāciju

Labākais piedāvājums pakalpojumam "bīstamo kravu pārvadājumi" ir vien dažu klikšķu attālumā. Izmantojiet pogu “Uzzināt cenu” un saņemiet mūsu piedāvājumu visīsākajā laikā! Ar prieku uzņemsimies Jūsu bīstamo kravu pārvadāšanu un ar to saistītos uzdevumus, kļūstot par Jūsu uzticamo loģistikas partneri!

Darba laiki

 • P9.00 - 17.00
 • O9.00 - 17.00
 • T9.00 - 17.00
 • C9.00 - 17.00
 • P9.00 - 17.00
 • S -
 • Sv-

Kontakti

Raunas iela 44/1 LV-1039 Rīga, Latvija

+371 66100250

E-pasts: uzzinicenu@ursus.lv

Seko mums