EORI numurs

(Economic Operators Registration and Identification number)
Uzticiet savas rūpes par kravu pārvadājumiem profesionāļu komandai ar vairāk kā 16 gadu pieredzi. Aicinām aizpildīt cenas pieprasījuma veidlapu, izmantojot pogu "Uzzināt cenu", un mūsu speciālisti sazināsies ar Jums visīsākajā laikā.
Ja vēlaties saņemt konsultāciju saistībā ar kravu pārvadājumiem, lūdzam izmantot pogu “Saņemt konsultāciju” lapas apakšā, un mēs ar prieku sniegsim atbildes uz Jūs interesējošiem jautājumiem.

Kas ir EORI numurs?

EORI (Economic Operators Registration and Identification number) numurs ir Eiropas Savienības muitas dienestu piešķirts unikāls reģistrācijas un identifikācijas numurs uzņēmējiem vai citām personām. To pārsvarā izmanto muitas vajadzībām, lai identificētu fiziskās un juridiskās personas Eiropas Savienībā. Numurs tiek reģistrēts Eiropas Komisijas centrālajā Ekonomisko operatoru sistēmā - EOS (Economic Operators System).

EORI numurs katrai personai tiek izsniegts tikai viens un tiek izmantos visās Eiropas Savienības dalībvalstīm, neatkarīgi no tā reģistrācijas valsts. Latvijā reģistrētām personām EORI numurs veidojās no reģistrācijas numura vai personas koda, kam sākumā pievieno valts kodu - “LV”. Ja personas ir reģistrētas ārpus Latvijas, tad numuru veido burti “LV” un šo personu reģistrācijas vai identifikācijas numura pēdējās 13 zīmes.

Gadījumos, ja persona nav uzņēmējs un muitas deklarācijas iesniedz ne biežāk kā reizi trijos mēnešos, EORI numura reģistrāciju nepieprasa un piešķir pagaidu numuru(ad hoc). Pagaidu numurs ir derīgs unizmantojams tikai Latvijas Republikā Muitas informācijas sistēmā.

Ad hoc numurs var tik piešķirts juridiskai personai, ja EORI numuru nevar piešķirt tehnisku iemeslu dēļ.

Kad nepieciešams EORI numurs?

 • pieteikumā par muitas atļauju un galvojumu;
 • pieteikumā par saistošo izziņu par izcelsmi (SII);
 • pieteikumā par saistošo izziņu par tarifu (SIT);
 • deklarācijā par pagaidu uzglabāšanu (var iesniegt arī pārvadātājs);
 • deklarācijā par ieviešanas kopsavilkumu vai izvešanas kopsavilkumu;
 • gan saņēmējam, gan deklarētājam aizpildot ievešanas procedūru (8. un 14. aile muitas deklarācijā);
 • gan nosūtītājam, gan deklarētājam aizpildot eksporta procedūru (2. un 14. aile muitas deklarācijā);
 • gan nosūtītājam, gan saņēmējam aizpildot tranzīta procedūras (8. un 14. aile muitas deklarācijā);
 • gan procedūras lietotājam, gan TIR procedūras lietotājam, gan TIR karnetes turētājam aizpildot tranzīta procedūras (50. aile muitas deklarācijā);
 • gan nosūtītājiem, gan procedūras lietotājam noformējot ES preču statusa apliecinošos dokumentus (T2L, T2LF) ( 2. un 50. aile VAD veidlapas);reeksporta (iepriekš lietotie termini - atpakaļizvešana vai atkalizvešana) paziņojumā

Kam piešķir EORI numuru?

 • juridiskās personas un individuālie komersanti, kas reģistrēti Latvijas Republikā;
 • juridiskās personas, kas reģistrēti Eiropas Savienības;
 • fiziskās personas, kas veic darījumdarbību.
EORI nepiešķir ārvalsts komersanta filiālei vai pārstāvniecībai. Ja EORI numurs tomēr ir nepieciešams ārvalstu uzņēmuma vārdā, tad tiek izmantos mātes uzņēmuma EORI numuru. Vienīgā atšķirība - muitas deklarācijas 44.ailē norāda ārvalsts komersanta filiāles reģistrācijas numuru.

Kam tiek piešķirts pagaidu(ad hoc) numuru?

 • fiziskajām personām, kas reģistrētas Latvijas Republikā;
 • fiziskajām personām, kas reģistrētas citā Eiropas savienības dalībvalstī;
 • fiziskajām personām, kas reģistrētas ārpus Eiropas savienības;
Reģistrētas fiziskas personas ir personas, kam patstāvīga dzīvesvieta ir Eiropas Savienības muitas teritorijā vai ārpus tās.

Lai saņemtu pagaidu numuru, fiziskai personai kā dzīvesvietu norāda to adresi, kas ir pastāvīgā dzīvesvieta, neņemot vērā pilsonību vai dzimšanas vietu.

Kādi ir ierobežojumi pagaidu(ad hoc) numura saņemšanai?

Latvijā reģistrētajām fiziskajām personām, ad hoc numuru piešķir automātiski, iesniedzot deklarāciju Elektroniskajā datu apstrādes sistēmā.

Ad hoc numuru izmanto tikai tad, ja fiziska persona vai tās iecelts pārstāvis iesniedz muitas deklarāciju par savām precēm. Savukārt, ja muitas deklarāciju iesniedz, deklarējot citas personas preces, ad hoc numura izmantošana nav atļauta. Šādos gadījumos fiziskai personai jāsaņem EORI numurs.

Kur pieteikties EORI un pagaidu numura saņemšanai?

EORI numura saņemšanai Eiropas Savienības muitas teritorijā reģistrēta persona var pieteikties tikai tajā dalībvalstī, kur tā ir reģistrēta.

Trešās valsts personas vai citas personas, kas reģistrētas ārpus Eiropas Savienības muitas teritorijas var pieteikties tajā dalībvalstī, kurā tiek pirmo reizi veiktas muitas formalitātes.

Latvijas Republikā gan EORI, gan ad hoc numuriem var pieteikties vai Valsts ieņēmumu dienesta Muitas pārvaldē - Talejas iela 1, Rīga, LV-1978. E-pasts - eori@vid.gov.lv, vai muitas kontroles punktos.

Kas jānorāda EORI numura pieprasījumā?

 • EORI numura pieprasījumā jānorāda dati par personu(tādi dati kā vārds, uzvārds, nosaukums, kontaktinformācija, informācija par uzņēmējdarbību u.c.);
 • jāsniedz apliecinājums, ka līdz šim EORI numurs nav saņemts;
 • jānorāda lēmuma paziņošanas veids.
Sīkāk par datiem, kas tiek prasīti, var uzzināt Deleģētā regula Nr.2015/2446 12-01.pielikumā “Kopējās datu prasības attiecībā uz uzņēmēju un citu personu reģistrāciju”.

Lai iesniegtu EORI numura pieprasījumu, datu izmaiņas vai ieraksta anulēšanu, izmanto Valsts ieņēmumu dienesta veidoto EORI numura pieprasījuma veidlapu.

Ja EORI numuru pieprasa juridiska persona, kas reģistrēta ārpus Eiropas Savienības, tad pieprasījumā papildus jānorāda sava uzņēmuma reģistrācijas numurs no attiecīgās valsts.

Ja EORI numuru pieprasa fiziskā persona, kas reģistrēta ārpus Eiropas Savienības, tad pieprasījumā papildus jānorāda sava personu apliecinošā dokumenta identifikācijas numuru.

Kā var iesniegt EORI vai pagaidu numura pieprasījumu?

Klātienē - iesniedz papīra formā aizpildītu un parakstītu EORI numura pieprasījuma veidlapu. To, uzrādot personas apliecinošu dokumentu, iesniedz Valsts ieņēmumu dienestā Talejas ielā 1, Rīgā vai attiecīgajā muitas kontroles punktā.

Pa pastu - papīra formā aizpildītu un parakstītu EORI numura pieprasījuma veidlapu. To nosūta uz Valsts ieņēmumu dienesta Muitas pārvaldi: Talejas iela 1, Rīga, LV -1978.

Elektroniski - pieprasījumu elektroniskā dokumenta veidā, kas parakstīts ar drošo elektronisko parakstu. To nosūta uz vienu no Muitas pārvaldes elektroniskā pasta adresēm: EORI@vid.gov.lv, MP.lietvedība@vid.gov.lv vai uz muitas kontroles punkta e-pastu.

Elektroniskajā deklarēšanas sistēmā(EDS) - aizpildīts, parakstīts un noskenēts pieprasījums. Pieslēdzoties EDS izvēlas sadaļu "Sagatavot dokumentu", spiež pogu "No veidlapas", dokumentu grupā "Citi" atver "Informācija VID muitas pārvaldei", tad pievieno ieskenēto EORI numura pieprasījuma veidlapu un spiež pogu "Iesniegt".

Kravu pārvadājumi ar pozitīvu reputāciju

Labākais piedāvājums ir vien dažu klikšķu attālumā. Izmantojiet pogu “uzzināt cenu” un saņemiet mūsu piedāvājumu visīsākajā laikā! Ar prieku uzņemsimies Jūsu kravu pārvadāšanu un ar to saistītos uzdevumus, kļūstot par Jūsu uzticamo loģistikas partneri!

Darba laiki

 • P9.00 - 17.00
 • O9.00 - 17.00
 • T9.00 - 17.00
 • C9.00 - 17.00
 • P9.00 - 17.00
 • S -
 • Sv-

Kontakti

Raunas iela 44/1 LV-1039 Rīga, Latvija

+371 66100250

E-pasts: uzzinicenu@ursus.lv

Seko mums