EORI numurs

(Economic Operators Registration and Identification number)
Uzticiet savas rūpes par  kravu pārvadājumiem profesionāļu komandai ar vairāk kā 12 gadu pieredzi. Aicinām aizpildīt cenas pieprasījuma veidlapu un mūsu speciālisti sazināsies ar Jums 1 stundas laikā.
Ja vēlaties saņemt konsultāciju saistībā ar kravu pārvadājumiem lūdzam izmantot pogu “saņemt konsultāciju” un mēs ar prieku sniegsim atbildes uz Jūs interesējošiem jautājumiem.

Kas ir EORI numurs?

EORI numurs (Economic Operators Registration and Identification number) - uzņēmēju reģistrācijas un identifikācijas numurs ir Savienības muitas teritorijā unikāls identifikācijas numurs, ko muitas dienesti piešķir uzņēmējam vai citai personai, lai to reģistrētu muitas vajadzībām.

EORI numuru reģistrē regulas Nr. 2015/2447 7. panta 1. punkta pirmajā daļā minētajā elektroniskajā sistēmā (EORI sistēma), t.i., Eiropas Komisijas centrālajā Ekonomisko operatoru sistēmā Economic Operators System (EOS).

EORI numurs ir derīgs visās Eiropas Savienības dalībvalstīs

Konkrētajai personai piešķirto EORI numuru izmanto visās Eiropas Savienības dalībvalstīs, neatkarīgi no tā, kurā dalībvalstī veikta EORI numura reģistrācija.

Katrai personai piešķir tikai vienu EORI numuru.

Fiskālam pārstāvim otrs EORI numurs netiek piešķirts, muitas formalitāšu kārtošanai tas izmanto savu EORI numuru, bet fiskālā pārstāvja PVN numurs tiek norādīts muitas deklarācijas 44.ailē ar kodu Y042.

Pagaidu numurs

Fiziskām personām muitas deklarāciju iesniegšanai regulas Nr. 2015/2446 6. panta 2. punktā noteiktajos gadījumos, ja reģistrācija regulas Nr. 2015/2447 7. panta 1. punkta pirmajā daļā minētajā elektroniskajā sistēmā (EORI sistēma) nav nepieciešama, piešķir pagaidu numuru.

Pagaidu numuru ir iespējams izmantot tikai Latvijas Republikā (t.i., Valsts ieņēmumu dienesta Elektroniskās deklarēšanas sistēmas Muitas informācijas sistēmā).
Kādos gadījumos ir nepieciešams EORI numurs
 • iesniedzot pieteikumu muitas atļaujai un galvojumam;
 • iesniedzot pieteikumu saistošai izziņai par tarifu (SIT);
 • iesniedzot pieteikumu saistošai izziņai par izcelsmi (SII);
 • iesniedzot ievešanas kopsavilkuma vai izvešanas kopsavilkuma deklarāciju;
 • iesniedzot pagaidu uzglabāšanas deklarāciju (iesniedzējs/ pārvadātājs);
 • ievešanas procedūrās – saņēmējam un deklarētājam (muitas deklarācijas 8. un 14.aile);
 • eksporta procedūrās – nosūtītājam un deklarētājam (muitas deklarācijas 2. un 14.aile);
 • tranzīta procedūrās – nosūtītājam un saņēmējam (muitas deklarācijas 8. un 14.aile), ja tās ir Eiropas Savienībā reģistrētas personas vai, ja šis personas nav reģistrētas Eiropas Savienībā un tām ir EORI numurs;
 • tranzīta procedūrās -procedūras izmantotājam (muitas deklarācijas 50.aile). Tajā skaitā TIR procedūras izmantotājam/TIR karnetes turētājam (muitas deklarācijas 50.aile);
 • noformējot Savienības preču statusu apliecinošus dokumentus (T2L, T2LF) - nosūtītājam un procedūras izmantotājam (VAD veidlapas 2. un 50.aile);
 • iesniedzot reeksporta paziņojumu (līdz sistēmas jaunināšanai - atpakaļizvešanas paziņojums).

Kravu pārvadājumi ar pozitīvu reputāciju

Labākais piedāvājums ir vien dažu klikšķu attālumā. Izmantojiet pogu “uzzināt cenu” un saņemiet mūsu piedāvājumu visīsākajā laikā! Ar prieku uzņemsimies Jūsu kravu pārvadāšanu un ar to saistītos uzdevumus, kļūstot par Jūsu uzticamo loģistikas partneri!